Domaine de Sibra

Domaine de Sibra is gelegen in het diepe zuiden van Frankrijk tegen de Pyreneen aan.

Het oudste huis dateert uit ca. 900 AC. Een bescheiden schaapsschuur (Bergerie) is in die periode uitgebouwd tot een 3-tal kleine huisjes. Al snel wordt nog een rijtje van 3 huizen bijgebouwd met o.a. een bakkerij. In 1120 wordt al melding gemaakt van 'Village de Sibra'

Rond 1600 wordt het Chateau de Sibra gebouwd naast het dorpje op een ommuurd terrein van 17 ha en is er sprake van een 'Seigneur de Sibra'.

De bezitters verwierven een adellijke status (Vicomte) en een aantal nazaten (3 broers) hebben tegelijk als generaal in het leger van Napoleon gediend en hiermee aanzien verworven.

Na de val van Napoleon raakte ook de familie in minder goede doen en werd het complex door een koopmansfamilie uit Toulouse gekocht eind 19eeeuw. Het boerderij gedeelte werd met grote paardenstallen en een opslagschuur uitgebreid tot een grote boerderij met 25 span paarden. Met 10 paarden als reserve betekende dit dat de stallen 60 paarden konden herbergen. Voor die tijd een immens grote boerderij. Het geheel kreeg door zijn grandeur de benaming 'Kasteelboerderij'.

Tot de 2e WO brak een periode van bloei aan. In het 2e deel van de 20eeeuw raakte het complex in verval. Door gebrek aan nazaten kwamen het kasteel en de boerderij in verschillende handen.

Met name het boerderij deel raakte in verval. Voor de exploitatie werd maar een deel gebruikt en zoals zo vaak in Frankrijk werd naar de rest niet meer omgekeken.  Toen de eigenaar in de jaren 90 van de vorige eeuw door verdrinking in het nabijgelegen beekje om het leven kwam, zag de familie geen kans meer tot exploitatie. Veel gebouwen stonden op instorten toen het complex door 2 buitenlandse eigenaren in 2003 kon worden overgenomen om ‘Domaine de Sibra’ als een woonproject weer nieuw leven in te blazen.

Dat had iets meer om handen dan in het begin ingeschat, maar anno 2012 is het complex vrijwel in oude luister hersteld.

 

Er zijn nog 3 huizen van de in totaal 26 op dit schitterende Domaine te koop.

 

English version:

 

The domain of Sibra lays in the deep south of France, close to the Pyrenees.

The oldest house dates from about 900 AC. A modest sheep-shed (Bergerie) was rebuild in that period to 3 small houses. Quickly after that there was built another row of 3 houses with, among other things, a bakery.

In 1120 it is already mentioned: Village of Sibra.

Around1600 Chateau de Sibra is built next to the village on a walled terrain of 17 ha. and they talk of a lord of Sibra. (Seigneur de Sibra) The owners acquired a title of nobility: viscount. And a number of children (3 brothers) served at the same time in the army of Napoleon as generals and acquired with that a high esteem. After the downfall of Napoleon also the family gets in poor circumstances and the block is bought by a merchant-family from Toulouse at the end of the 19th century.

The farm part is extended with big horse-stables and a store to a farm of 25 pair of horses. With 10 horses as a reserve, it meant that the stables could harbour 60 horses. For that time a huge farm. For its splendour the whole got the name Castle Farm.

Till World War II there was a period of prosperity. In the second part of the 20th century the farm decayed. By lack of offspring, the castle and the farm got different owners. Especially the farm decayed. For the exploitation was only a part in use, and, as so often in France, the rest neglected. When the owner died in the ninety’s of the last century by drowning in the nearby river, the family could not exploit the farm any longer. Many buildings nearly collapsed, when 2 foreign owners could buy the complex in 2003 in order to rebuild the domain of Sibra as a housing estate. This was a little bit more complicated as thought at the beginning, but in the year 2012 the complex is practically restored as it was before.

 

There are still 3 houses of a total of 26 to sell in this splendid Domaine for sale.

 

Over Ons / About us

De 3 objecten die nog te koop zijn op het terrein van Domaine de Sibra zijn eigendom van de Franse rechtspersoon Sarl Sibra met 50-50 een Nederlandse en een Belgische eigenaar. De panden worden verkocht als casco in de staat zoals ze zijn, zodat over deze verkoop geen BTW verschuldigd is. Er is een plan van afbouw en een (Engelse) aannemer die dit voor zijn rekening kan nemen.

 

Verkoopinformatie vindt u verder op deze site onder de Lotnummers van de huizen.

 

Voor verdere vragen en belangstelling voor koop van de panden kunt u contact opnemen met de gérant Rob Hendriks 0031 6 5377 91 95 of mailen aan : info@huizen-frankrijk-domaine-Sibra.nl

 

Vragen kunt u ook stellen via de contact knop.

 

Voor bezichtiging van de panden en vragen ter plaatse leidt de aannemer u na afspraak graag rond.

 

English version:

 

The 3 houses, which are for sale on the terrain are owned by the French corporate body Sarl Sibra. The premises are sold as they are, so that there will be no V.A.T. debt by selling them. There is a plan of finishing the residence, and an English contractor can do this for you.

 

Selling information you can find on this site under the number of the houses.

 

For further questions and interest in buying one of the dwellings, you can contact the gerant: Rob Hendriks 0031 6 53779195 or mail to: info@huizen-frankrijk-domaine-Sibra.nl

 

For questions you can also use the contact button.

 

For a view of the premises and questions on the spot, the contractor can show you over the place after an appointment.


Het Project / The Project

Op een terrein van ruim 1 ha zijn uit de oorspronkelijke gebouwen in totaal 26 Lots gemaakt. De Lots (huizen/appartementen) zijn in eigendom. De gemeenschappelijke wegen, terreinen, rioleringsvoorzieningen en regenwaterafvoer, vallen onder de Vereniging van Eigenaren.

De gebouwen zijn als casco ondergebracht in de Sarl Sibra en worden als zodanig verkocht. Het voordeel van deze constructie is vrijstelling van de BTW voor het casco. Leidingen voor water, stroom en riolering zijn tot de drempel aangebracht. In de VVE staan de grondplannen omschreven hoe de Lots kunnen worden verbouwd. Er is een Engelsprekende aannemer beschikbaar die de afbouwwerkzaamheden voor zijn rekening kan nemen. Een indicatie van de kosten voor het casco en de afbouw tot een goed luxe niveau staan bij de nog te verkopen Lots vermeld. Na overdracht van het casco zijn de huizen in redelijke termijn af te bouwen.

Op het terrein van de VVE is eind juli 2012 een gezamenlijk zwembad in gebruik genomen.

 

English version:

 

On a terrain of more than 1 hectare are made a total of 26 houses out of the original buildings. The apartments are property. The common roads, terrains, the sewer-systems and the drainpipes are covered by the society of owners.

The buildings belong to Sarl Sibra as a cask and will be sold as such. The advantage of this construction is the exemption of V.A.T. Pipes for water, electra and sewer are built till the doorstep. In the VVE (society of owners) are the plans of how you can finish the houses. There is an English contractor available who can build for you. The houses to sell descript an indication of the costs of the rebuilding to a luxury level. After the transfer of the cask, the houses can be built within reasonable time.

There is also a swimming pool on the terrain of the society of owners in use since july 2012.

Hoe te bereiken / How to reach

Domaine de Sibra is gelegen in de Ariege tegen de Pyreneen aan, het diepe zuiden van Frankrijk.  Vanuit Nederland is de kortste route over Parijs, Orleans, Limoges en via de A 61 (Autoroute des deux Mers) langs Toulouse richting Carcassonne. Afslag Bram. Via Bram, Fanjeau naar Mirepoix. Na Mirepoix richting Lagarde, Chalabre. Ter hoogte van Lagarde linksaf richting Lavelanet. Na ca. 200 meter ziet u het bordje naar Sibra aan uw linkerhand.

 

Ook de route du Soleil via Dijon, Lyon is mogelijk. Bij Narbonne de A61 nemen richting Carcassonne. Even voorbij Carcassonne neemt u eveneens de afslag Bram.

 

Adres Domaine de Sibra

09500 Lagarde, France

Coordinaten: 

43°03'28.32” N

01°52'14.13” O

 

English version:

 

Domaine de Sibra is situated in the Ariege near the Pyrenees, in the deep south of France. From Holland the shortest way by car is Paris, Orleans, Limoges and by way of the A61 (Autoroute entre 2 mers) Along Toulouse, direction Carcassonne, exit Bram, then to Fanjeau and Mirepoix. After Mirepoix direction Lagarde, Chalabre. From Lagarde to the right, direction Lavelanet. After about 200 meters you see the sign (very small) to Sibra at your left.

Also the route du Soleil by way of Dijon, Lyon is possible. At Narbonne take the A61 to Carcassonne. After Carcassonne you take the exit Bram, then as before.

 

Address Domaine de Sibra

09500 Lagarde, France

Coordinates: 

43°03'28.32” N

01°52'14.13” O

Lot 48 'De Oude Paardenstal' / 'Ancien Ecurie' / 'The Old Stables'

Lot 48: Lees meer

Lot 54 'Heerenhuis' / 'Maison de Maitre' / 'Mansion'

Lot 54 ‘Heerenhuis’ / ‘Maison de Maitre’ : Lees meer

Foto's rondom Domaine de Sibra / Pictures environment Domaine de Sibra

www.huizen-frankrijk-domaine-sibra.nl